facebook
 • Orkest

  In het harmonieorkest van Advendo worden de prachtige klanken van verschillende instrumenten samengebracht tot mooie muzikale stukken. Dit vergt tijd, oefening en ervaring, waartoe Advendo veel kansen en mogelijkheden biedt...

  Meer info over ons orkest.
 • Slagwerkgroep

  De slagwerkgroep van Advendo bestaat momenteel uit ongeveer 40 leden inclusief leerlingen en komt uit op eredivisieniveau. Alles over de oprichting en geschiedenis, de groei, de veranderingen, interviews, informatie over lid worden, optredens....

  Meer info over onze slagwerkgroep.
 • Majorettes

  Majorette of twirlen, hoe je het ook noemen wil, is meer dan het marcheren op straat en het gooien met een stokje (baton). Binnen de vereniging richten wij ons, naast het aanleren van batontechnieken, ook op houdingsaspecten, danstechnieken...

  Meer info over twirlen.

ANBI en privacy


ANBI

Naam van de organisatie

Koninklijke Christelijke Muziekvereniging Advendo Nijverdal

Fiscaal nummer of RSIN

004162924

KvK

40073583

Contactgegevens

Dalkruid 7

7443 LE Nijverdal

T: 0548-611469 

M: +31 63 95 77 889

E: secretaris@advendo-nijverdal.nl

W: www.advendo-nijverdal.nl

Bestuurssamenstelling

Lees mer over het bestuur van KCMV Advendo Nijverdal

Actueel beleidsplan

Bekijk HIER het beleidsplan van 2017 -  2021

Beloningsbeleid

Het bestuur van KCMV Advendo is onbezoldigd.

Doelstelling

Lees meer over KCMV Advendo’s doel, visie en missie

in paragraaf 2.1 en 2.2 van het beleidsplan

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Lees meer over de activiteiten in het jaarrapport (volgt spoedig)

Financiële verantwoording

Bekijk HIER de financiële verantwoording van 2018

 


 

PRIVACYBELEID
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Koninklijke Christelijke Muziekvereniging “Aangenaam door Vriendschap en Nuttig door Oefening” (hierna: “KCMV Advendo”) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid bent van KCMV Advendo, donateur of sponsor bent, of om een andere reden persoonsgegevens aan KCMV Advendo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
KCMV Advendo, Dalkruid 7, 7443LE Nijverdal, KvK 40073583. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretaris@advendo-nijverdal.nl

2. Welke gegevens verwerkt KCMV Advendo en voor welk doel
2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.2. KCMV Advendo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de

volgende doeleinden:

2.3. Je naam en telefoonnummer en e-mail wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KCMV Advendo en je te informeren over de ontwikkelingen van KCMV Advendo

 1. a)  voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;

 2. b)  woonadres en eventueel postadres;

 3. c)  telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);

 4. d)  overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals

  bv social media accounts, soort lid en instrument.

 5. a)  naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres wordt gebruikt voor

  contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen of lidmaatschappen van 3instanties, voor aanvragen van subsidies van 3instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, voor het inschrijven in concoursen, cursussen en examens;

 6. b)  je naam, e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KCMV Advendo;

 7. c)  je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, lessen, instrumenten bijdrage, kleding bijdrage, examens, concoursen, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

???3. E-mail berichtgeving

KCMV Advendo gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie te sturen over activiteiten, diensten en andere informatie die te maken hebben met KCMV Advendo. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een e-mail naar secretaris@advendo-nijverdal.nl

4. Bewaartermijnen
KCMV Advendo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5.Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. 5.1.  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KCMV Advendo passende

  technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 2. 5.2.  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KCMV Advendo gebruik van

  diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6.Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. 6.1.  Via de ledenadministratie van KCMV Advendo kan je een verzoek indienen om je

  persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KCMV Advendo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

 2. 6.2.  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

 3. 6.3.  Indien je klachten hebt over de wijze waarop KCMV Advendo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

 4. 6.4.  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris gegevensbescherming.

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

BewarenBewaren

Advendo

Welkom op de website van Koninklijke Christelijke Muziekvereniging Advendo. Op onze website kunt u kennis maken met onze vereniging. Deze bestaat uit 3 secties: Orkest, Slagwerkgroep en Twirl.

Agenda Bekijk complete Agenda
Twitter
 • 21-07-2017, 20:41

 • 08-07-2017, 17:49

 • 08-07-2017, 22:05

 • 05-07-2017, 08:20

 • 17-06-2017, 14:36

 • 01-06-2017, 12:00