facebook
 • Orkest

  In het harmonieorkest van Advendo worden de prachtige klanken van verschillende instrumenten samengebracht tot mooie muzikale stukken. Dit vergt tijd, oefening en ervaring, waartoe Advendo veel kansen en mogelijkheden biedt...

  Meer info over ons orkest.
 • Slagwerkgroep

  De slagwerkgroep van Advendo bestaat momenteel uit ongeveer 40 leden inclusief leerlingen en komt uit op eredivisieniveau. Alles over de oprichting en geschiedenis, de groei, de veranderingen, interviews, informatie over lid worden, optredens....

  Meer info over onze slagwerkgroep.
 • Majorettes

  Majorette of twirlen, hoe je het ook noemen wil, is meer dan het marcheren op straat en het gooien met een stokje (baton). Binnen de vereniging richten wij ons, naast het aanleren van batontechnieken, ook op houdingsaspecten, danstechnieken...

  Meer info over twirlen.

Nieuws

 • Papier en duurzaamheid

Papier en duurzaamheid


Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het uitgangspunt te hanteren de gemeentelijke inzameling van oud papier en karton, naast de inzameling in de Kruidenwijk en een deel van het buitengebied, uit te breiden naar de gehele gemeente. 

Hiervoor krijgt elk huishouden een gratis papiercontainer voor bij het huis. Voor hoogbouw wordt maatwerk geboden door met bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren te overleggen wat de beste methode is. Streven is dat de gemeente vanaf april 2015 de blauwe containers gaat plaatsen. De gehele maand april kunt u nog uw oud papier inleveren bij Advendo. Vanaf 1 mei zamelen wij geen oudpapier meer in.

Vrijwillige inzamelaars worden financieel gecompenseerd en worden ambassadeur duurzaamheid.
Veel verenigingen genereren inkomsten door het inzamelen van oud papier en karton. De gemeente heeft met deze papierinzamelaars gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden voor het verlies aan financiën. Dit betekent dat deze organisaties stoppen met de inzameling en een rol gaan vervullen als ambassadeur duurzaamheid en hergebruik grondstoffen.

Advendo gaat zich inzetten met verschillende activiteiten om duurzaamheid te promoten en mensen bewust te maken van het nut daarvan.

Inzameling rendabel
Op basis van landelijke gegevens is de hoeveelheid oud papier en karton per inwoner circa 95 kg/jaar. In onze gemeente gaat het om circa 3400 ton. Hiervan verdwijnt momenteel circa 1400 ton via het restafval. Dit betekent dat dit wordt verbrand en hiervoor door ons het tarief voor restafval wordt betaald van zo’n € 168.000,-, terwijl dit een waarde vertegenwoordigt van ongeveer € 98.000,- wanneer dit wordt ingezameld. Wethouder Beintema doet daarom ook een oproep aan de inwoners van de gemeente Hellendoorn om oud papier en karton in de blauwe container te doen, en niet in de bak voor het restafval.

 

 

Advendo

Welkom op de website van Koninklijke Christelijke Muziekvereniging Advendo. Op onze website kunt u kennis maken met onze vereniging. Deze bestaat uit 3 secties: Orkest, Slagwerkgroep en Twirl.

Agenda Bekijk complete Agenda
Twitter
 • 21-07-2017, 20:41

 • 08-07-2017, 17:49

 • 08-07-2017, 22:05

 • 05-07-2017, 08:20

 • 17-06-2017, 14:36

 • 01-06-2017, 12:00